توییت مازنی در واکنش به محدودیت پیام رسانها؛گویا چشم انداز مجلس یازدهم پیش به سوی کره شمالی است!

مجلس دهم مجال طرح چنین موضوعاتی را نمی داد. با ایجاد محدودیت بیشتر در شبکه های اجتماعی عرصه را بیش از این بر مردم تنگ نکنید!

احمد مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در توییتی در واکنش به طرح محدودسازی پیام رسانها در مجلس یازدهم نوشت: مجلس دهم مجال طرح چنین موضوعاتی را نمی داد. با ایجاد محدودیت بیشتر در شبکه های اجتماعی عرصه را بیش از این بر مردم تنگ نکنید!

گویا چشم انداز مجلس یازدهم پیش به سوی کره شمالی است