کتاب گزارش عملکرد احمد مازنی | سال چهارم خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹

کتاب گزارش عملکرد احمد مازنی | سال چهارم خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ |

جامعه ما در مسير جريان شفاف اطلاعات قرار دارد و باید گفت اطلاع رساني در ارتباط با فعالیتهای انجام شده در دوران حضور افراد در مسئولیت‌ها یک وظیفه است و آگاهی مردم از این فعالیتها نیز حق آنهاست. به منظور ایجاد فضای نقد و بررسی عملکرد، باهدف برخورداری از ظرفیت تعاملی و هم افزایی ملی، عملکرد حجت الاسلام والمسلمین احمد مازنی نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم در سال چهارم حضور در خانه ملت تقدیم مردم شریف ایران عزیز می شود.

گزارش سال چهارم نهایی قابل انتشار